Producten en diensten voor het Park Management

In onze visie is het parkmanagement de belangrijkste schakel in de transitie naar een toekomstbestendig bedrijvenpark. We maken een onderscheid in de strategische en uitvoerende activiteiten. ECCO Business Parks focust zich op het strategische kader en draagt bij aan de professionalisering van het parkmanagement.

Ondernemers, eigenaren en de Gemeente, investeren vanuit hun eigen belang in de collectieve ontwikkeling van het park. We zorgen voor organisatie van- en enthousiasme bij die partijen om de eigen weg en rol te vinden in de complexe uitdagingen die voor ons liggen. We verbinden de doelen en ondersteunen bij cofinanciering op gezamenlijke projecten.

De dienstverlening voor parkmanagement betreft de volgende activiteiten:

  • Footprintanalyse op ondernemers- én terreinniveau
  • Organisatie van publiek private samenwerking van ondernemers, Gemeenten én eigenaren
  • Bedrijven Investering Zone-aanpak
  • Economische positionering en marketing bedrijvenpark
  • Gezamenlijke omgevingsvisie en rolverdeling met Gemeente
  • Expertise en projectleiding op ontwikkeling collectieve voorzieningen, zoals energie, water en groen
  • Financieringsfondsen en constructies tbv herstructurering en revitalisatie
  • Subsidie ondersteuning