Verduurzamen van bedrijvenparken door eigenaren

Producten en diensten voor eigenaren

De banken gaan ingrijpen. Complexen met een label lager dan C worden niet meer gefinancierd door de banken. Dit heeft ingrijpende gevolgen.

Eigenaren denken na over de waardeontwikkeling van hun percelen en opstallen. Wijzigingen in de ruimtelijke ordening en infrastructuur kunnen van grote invloed zijn. Wat als de gevestigde onderneming wil uitbreiden of inkrimpen, hoe multifunctioneel is het bezit? Is samenwerking met andere eigenaren zinvol? Hoe kan de Gemeente hierin een rol spelen? Belangrijke vraagstukken die per eigenaar anders beleeft zullen worden.

De dienstverlening van ECCO Business Parks is in deze:

  • Het verstrekken van erkende labels voor complexen die nog geen label hebben;
  • Gebouw gebonden Energieadvies EPA-U EEP
  • Financiële structurering gronden en vastgoed
  • Mediation bij onderhandelingen met Gemeente
  • Engineering
  • Subsidies aanvragen