Webinar Toekomstbestendige bedrijventerreinen

Beste bestuurslden van ondernemersverenigingen, parkmanagers, ondernemers, eigenaren  ambtenaren en wethouders, betrokken bij bedrijventerreinen,

Graag nodigen wij u uit voor een webinar op 21 oktober, waarin we ingaan op de transitie van bedrijventerreinen. U krijgt antwoord op de vraag wat de invloed is van de Regionale Energie Strategie (RES) voor uw bedrijventerrein. Aan de hand van de praktijk van de bedrijventerreinen Majoppeveld en Lage Meren Meilust krijgt u inzicht in wat een toekomstbestendig bedrijventerrein nu werkelijk inhoudt.

 

Het webinar bestaat uit twee delen:

15:30 uur – 16:30 uur     – Regionale en lokale ontwikkeling van bedrijventerreinen, met het accent op de energietransitie, met voorbeelden uit West-Brabant
Een discussietafel met de volgende aanwezigen o.l.v. Carl Samuels;

    1. Klaar Koenraad, Wethouder Duurzaamheid Roosendaal
    2. Hans Verbraak, Voorzitter Ondernemersvereniging Majoppeveld te Roosendaal
    3. Peter de Koning, Voorzitter Ondernemersvereniging Lage Meren Meilust te Bergen op Zoom
    4. Mark Kok, transitiebegeleider bij ECCO Business Parks / Segon

16:30 uur – 17:30 uur     – Strategie en aanpak toekomstbestendige bedrijventerreinen

Joost Schretlen van ECCO Business Parks / Segon neemt u mee in de visie op toekomstbestendige bedrijventerreinen en de aanpak die nodig is om daar te komen. Een lezing waarbij u ondertussen vragen kunt stellen, die gelijk na afloop zullen worden besproken en beantwoord.

 

U kunt zich aanmelden door te mailen naar secretariaat@segon.nl. Dan krijgt u van ons een link toegestuurd waarop u direct toegang krijgt tot het webinar.

 

De bijeenkomt wordt georganiseerd door ECCO Business Parks, een coöperatie i.o. van bedrijventerreinen voor bedrijventerreinen. Op deze manier maken we het delen van innovaties én kosten mogelijk.

Majoppeveld organiseert eigen energiehandelsplatform

Het Energieloket Majoppeveld maakt onderlinge levering van energie mogelijk tussen ondernemers. Via een energiehandelsplatform levert de ondernemer rechtstreeks de zonnestroom die hij zelf niet gebruikt, door aan andere ondernemers op Majoppeveld. Dit zonder tussenkomst van een energiemaatschappij. Drie ondernemers op Majoppeveld en één Roosendaalse agrariër hebben op 28 mei een intentieverklaring voor getekent.

 Ondernemersvereniging Majoppeveld is de initiatiefnemer van dit eerste energiesamenwerkingsverband in de regio. Het is onderdeel van een Europees-programma om lokale energiegemeenschappen te stimuleren. De Roosendaalse ZLTO afdeling omarmt het project en sluit direct aan. Op deze wijze kunnen ook de agrariërs in de regio hun duurzaam opgewekte zonnestroom leveren aan de bedrijven op Majoppeveld. De Gemeente Roosendaal ondersteunt dit initiatief van harte.

Wethouder Lok van Economie verwoordt enthousiast dat dit initiatief laat zien hoe we in Roosendaal omgaan met nieuwe mogelijkheden. De ondernemers krijgen goedkopere energie, de agragiër krijgt meer voor zijn stroom dan wanneer hij het terug levert aan het energienet en tegelijkertijd verduurzamen we het bedrijventerrein. Majoppeveld is daardoor een voorbeeld voor andere bedrijventerreinen waarbij het concept zeker navolging zal krijgen.

 

Overbelaste energienetten
De energienetten in Nederland kunnen in de toekomst de stijgende energievraag steeds moeilijker aan. Zeker op piekmomenten. Door lokale handel mogelijk te maken wordt het net ontlast en voorkómen we dat energieopbrengsten wegvloeien uit de regio. Vanuit het parkmanagement is men steeds op zoek om nieuwe toegevoegde waarden te creëren voor de ondernemers op Majoppeveld. Zeker in deze onzekere tijd zijn besparingen voor ondernemers welkom. Met dit platform kunnen straks alle bedrijven op Majoppeveld deelnemen en besparen op hun energiekosten. De opbrengsten zijn hoger dan bij teruglevering aan het net via de energieleverancier. De kosten voor de afnemer van de energie zijn lager dan dat ze de energie kopen bij een energiemaatschappij. De kostenbesparingen worden verdeeld onder alle deelnemers aan het platform.

 

Toekomstbestendig met hulp van agrariërs
Tegelijkertijd zetten we hiermee een stap naar een toekomstbestendig bedrijvenpark. Wanneer we de potentie van de bedrijfsdaken op het bedrijventerrein benutten door het vol te leggen met zonnepanelen, kunnen we tot ongeveer de helft van de benodigde elektriciteit zelf opwekken. Dat is heel wat, maar niet genoeg om energieneutraal te worden. Daarom zijn we heel blij met de Roosendaalse ZLTO. Agrariërs hebben vaak grote daken en kunnen mede daardoor meer energie opwekken dan ze zelf nodig hebben. Die energie kunnen we nu rechtstreeks inzetten op het bedrijventerrein. De onderlinge energielevering gebeurd virtueel, er zijn geen extra kabels in de grond nodig.

 

Energietransitie en duurzaamheidinterviews
Het Majoppeveld energiehandelsplatform is één van de instrumenten die Majoppeveld inzet om de energietransitie mogelijk te maken op weg naar een CO2 neutraal bedrijventerrein. Ondernemers en agrariërs die willen meedoen met het Energieloket kunnen contact opnemen met Pieter Wierckx via parkmanager@ovmajoppeveld.nl

Dit project is onderdeel van het Europese Interregprogramma ECCO – Creating new local Energy Community Co-Operatives.