Energiehandelsplatform als kans voor het versnellen van de energietransitie

Samen met andere ondernemers op een bedrijventerrein energie opwekken en verdelen? Dat kan met een energiehandelsplatform.

Gebruik je de opgewekte stroom lokaal en zoveel mogelijk tijdens piekmomenten, dan biedt dat financiële voordelen voor de betrokken ondernemers. Tegelijkertijd ontlast je daarmee het energienet: opgewekte stroom wordt direct gebruikt. De provincie Noord-Brabant stimuleert verschillende partijen met het opzetten van energiehandelsplatformen om de energietransitie te versnellen. 

Lees hier verder.

Majoppeveld geeft energie

Agrariërs die bedrijven op een bedrijvenpark stroom leveren, het gebeurt al in Roosendaal.

Dat doen ze want;

  • Goedkoper voor zowel producent als afnemer vergeleken met een traditionele energieleverancier.
  • Voorkomt congestie op het net, en houdt het geld in de regio.
  • En het is, uiteraard, mega-duurzaam.

Klik hier voor het video-item op Zuid-West TV

Majoppeveld geeft Energie

Samen naar Europa: doe mee met met de subsidieaanvraag in 2021

Wilt u met uw bedrijvenpark ook stappen zetten naar toekomstbestendigheid? En gelooft u in samenwerking tussen bedrijven, eigenaren en gemeenten? Dan kunt u meedoen met de subsidieaanvraag die ECCO Business Parks voorbereid.

Europa is op zoek naar nieuwe samenwerkingsvormingen, een nieuwe vorm van coöperatie, tussen private en publieke partijen. Dit kan enorm helpen om op een goede manier de doelstellingen van de energietransitie en (55% minder co2 in 2030) en circulariteit (50% minder grondstofgebruik) te realiseren.

ECCO Business Parks heeft al eerder mooie projecten gerealiseerd met een Interreg subsidie. Kijk hier voor een compilatie van het webinar dat in dat kader is georganiseerd.

In 2021 willen we samen met de Provincie Noord-Brabant een InterReg projectvoorstel indienen. Het project moet leiden tot een versnelling op de toekomstbestendige thema´s door slimme samenwerking tussen bedrijvenparken, en tussen een bedrijvenpark en haar Gemeente en Waterschap.

Wilt u meedoen? Dan gaan we graag met u in gesprek!

Energiehandelsplatform van ECCO Business Parks maakt lokale energiehandel mogelijk

We zijn allemaal op zoek naar de tools om een grote slag te slaan in de energietransitie. Simpel, goedkoop en makkelijk in te zetten.

Het Energiehandelsplatform van ECCO Business Parks maakt het mogelijk om lokaal opgewekte elektriciteit aan elkaar te leveren. Hiermee besparen we op de energiekosten en houden we het geld in de regio. Hoe dat werkt? Kijk hier het informatiefilmpje.

Samengevat zijn de voordelen als volgt;

  • Ondernemers krijgen een lagere energierekening
  • Eigenaren verduurzamen op slimme manier hun gebouw en krijgen een extra verdienmodel
  • Ondernemers gebruiken lokale duurzame energie via het energiehandelsplatform; de energie én het geld blijven op het park
  • Het bedrijvenpark organiseert haar eigen energienet(werk)
  • Draagvlak van ondernemers en eigenaren voor het parkmanagement neemt toe

Interesse om samen op weg te gaan? We vertellen je graag wat we kunnen bieden middels een online kennismakingsgesprek!

Duurzaamheidsinterviews: slim op weg

ECCO Business Parks biedt de ondernemers op de bedrijvenparken waar zij aan de slag zijn elk jaar een duurzaamheidsinterview aan.  Zij krijgen hiermee inzicht in de bedrijfsfootprint en ontvangen aanbevelingen welke maatregelen op zo’n kort mogelijke termijn winst opleveren voor de eigen portemonnee en het milieu. En uiteraard aan welke wettelijke verplichtingen (zoals de energiebesparingsplicht, informatieplicht of energielabels) zij moeten
voldoen.

Aanknopingspunten voor alle partijen

De opbrengst van de interviews, footprints en aanbevolen maatregelen geven inzicht in de knelpunten die ondernemers en ervaren en kan input zijn voor projecten in de toekomst. Hier kan het parkmanagement haar voordeel meedoen. Door de resultaten collectief en geannonimiseerd aan te bieden aan de Gemeente leren zij, samen met de ondernemers, steeds meer over hoe samen de duurzaamheidsdoelen op een goede manier behaald kunnen worden.