Majoppeveld geeft energie

Agrariërs die bedrijven op een bedrijvenpark stroom leveren, het gebeurt al in Roosendaal.

Dat doen ze want;

  • Goedkoper voor zowel producent als afnemer vergeleken met een traditionele energieleverancier.
  • Voorkomt congestie op het net, en houdt het geld in de regio.
  • En het is, uiteraard, mega-duurzaam.

Klik hier voor het video-item op Zuid-West TV

Majoppeveld geeft Energie

Samen naar Europa: doe mee met met de subsidieaanvraag in 2021

Wilt u met uw bedrijvenpark ook stappen zetten naar toekomstbestendigheid? En gelooft u in samenwerking tussen bedrijven, eigenaren en gemeenten? Dan kunt u meedoen met de subsidieaanvraag die ECCO Business Parks voorbereid.

Europa is op zoek naar nieuwe samenwerkingsvormingen, een nieuwe vorm van coöperatie, tussen private en publieke partijen. Dit kan enorm helpen om op een goede manier de doelstellingen van de energietransitie en (55% minder co2 in 2030) en circulariteit (50% minder grondstofgebruik) te realiseren.

ECCO Business Parks heeft al eerder mooie projecten gerealiseerd met een Interreg subsidie. Kijk hier voor een compilatie van het webinar dat in dat kader is georganiseerd.

In 2021 willen we samen met de Provincie Noord-Brabant een InterReg projectvoorstel indienen. Het project moet leiden tot een versnelling op de toekomstbestendige thema´s door slimme samenwerking tussen bedrijvenparken, en tussen een bedrijvenpark en haar Gemeente en Waterschap.

Wilt u meedoen? Dan gaan we graag met u in gesprek!

Energiehandelsplatform van ECCO Business Parks maakt lokale energiehandel mogelijk

We zijn allemaal op zoek naar de tools om een grote slag te slaan in de energietransitie. Simpel, goedkoop en makkelijk in te zetten.

Het Energiehandelsplatform van ECCO Business Parks maakt het mogelijk om lokaal opgewekte elektriciteit aan elkaar te leveren. Hiermee besparen we op de energiekosten en houden we het geld in de regio. Hoe dat werkt? Kijk hier het informatiefilmpje.

Samengevat zijn de voordelen als volgt;

  • Ondernemers krijgen een lagere energierekening
  • Eigenaren verduurzamen op slimme manier hun gebouw en krijgen een extra verdienmodel
  • Ondernemers gebruiken lokale duurzame energie via het energiehandelsplatform; de energie én het geld blijven op het park
  • Het bedrijvenpark organiseert haar eigen energienet(werk)
  • Draagvlak van ondernemers en eigenaren voor het parkmanagement neemt toe

Interesse om samen op weg te gaan? We vertellen je graag wat we kunnen bieden middels een online kennismakingsgesprek!

Duurzaamheidsinterviews: slim op weg

ECCO Business Parks biedt de ondernemers op de bedrijvenparken waar zij aan de slag zijn elk jaar een duurzaamheidsinterview aan.  Zij krijgen hiermee inzicht in de bedrijfsfootprint en ontvangen aanbevelingen welke maatregelen op zo’n kort mogelijke termijn winst opleveren voor de eigen portemonnee en het milieu. En uiteraard aan welke wettelijke verplichtingen (zoals de energiebesparingsplicht, informatieplicht of energielabels) zij moeten
voldoen.

Aanknopingspunten voor alle partijen

De opbrengst van de interviews, footprints en aanbevolen maatregelen geven inzicht in de knelpunten die ondernemers en ervaren en kan input zijn voor projecten in de toekomst. Hier kan het parkmanagement haar voordeel meedoen. Door de resultaten collectief en geannonimiseerd aan te bieden aan de Gemeente leren zij, samen met de ondernemers, steeds meer over hoe samen de duurzaamheidsdoelen op een goede manier behaald kunnen worden.

Majoppeveld organiseert eigen energiehandelsplatform

Het Energieloket Majoppeveld maakt onderlinge levering van energie mogelijk tussen ondernemers. Via een energiehandelsplatform levert de ondernemer rechtstreeks de zonnestroom die hij zelf niet gebruikt, door aan andere ondernemers op Majoppeveld. Dit zonder tussenkomst van een energiemaatschappij. Drie ondernemers op Majoppeveld en één Roosendaalse agrariër hebben op 28 mei een intentieverklaring voor getekent.

 Ondernemersvereniging Majoppeveld is de initiatiefnemer van dit eerste energiesamenwerkingsverband in de regio. Het is onderdeel van een Europees-programma om lokale energiegemeenschappen te stimuleren. De Roosendaalse ZLTO afdeling omarmt het project en sluit direct aan. Op deze wijze kunnen ook de agrariërs in de regio hun duurzaam opgewekte zonnestroom leveren aan de bedrijven op Majoppeveld. De Gemeente Roosendaal ondersteunt dit initiatief van harte.

Wethouder Lok van Economie verwoordt enthousiast dat dit initiatief laat zien hoe we in Roosendaal omgaan met nieuwe mogelijkheden. De ondernemers krijgen goedkopere energie, de agragiër krijgt meer voor zijn stroom dan wanneer hij het terug levert aan het energienet en tegelijkertijd verduurzamen we het bedrijventerrein. Majoppeveld is daardoor een voorbeeld voor andere bedrijventerreinen waarbij het concept zeker navolging zal krijgen.

 

Overbelaste energienetten
De energienetten in Nederland kunnen in de toekomst de stijgende energievraag steeds moeilijker aan. Zeker op piekmomenten. Door lokale handel mogelijk te maken wordt het net ontlast en voorkómen we dat energieopbrengsten wegvloeien uit de regio. Vanuit het parkmanagement is men steeds op zoek om nieuwe toegevoegde waarden te creëren voor de ondernemers op Majoppeveld. Zeker in deze onzekere tijd zijn besparingen voor ondernemers welkom. Met dit platform kunnen straks alle bedrijven op Majoppeveld deelnemen en besparen op hun energiekosten. De opbrengsten zijn hoger dan bij teruglevering aan het net via de energieleverancier. De kosten voor de afnemer van de energie zijn lager dan dat ze de energie kopen bij een energiemaatschappij. De kostenbesparingen worden verdeeld onder alle deelnemers aan het platform.

 

Toekomstbestendig met hulp van agrariërs
Tegelijkertijd zetten we hiermee een stap naar een toekomstbestendig bedrijvenpark. Wanneer we de potentie van de bedrijfsdaken op het bedrijventerrein benutten door het vol te leggen met zonnepanelen, kunnen we tot ongeveer de helft van de benodigde elektriciteit zelf opwekken. Dat is heel wat, maar niet genoeg om energieneutraal te worden. Daarom zijn we heel blij met de Roosendaalse ZLTO. Agrariërs hebben vaak grote daken en kunnen mede daardoor meer energie opwekken dan ze zelf nodig hebben. Die energie kunnen we nu rechtstreeks inzetten op het bedrijventerrein. De onderlinge energielevering gebeurd virtueel, er zijn geen extra kabels in de grond nodig.

 

Energietransitie en duurzaamheidinterviews
Het Majoppeveld energiehandelsplatform is één van de instrumenten die Majoppeveld inzet om de energietransitie mogelijk te maken op weg naar een CO2 neutraal bedrijventerrein. Ondernemers en agrariërs die willen meedoen met het Energieloket kunnen contact opnemen met Pieter Wierckx via parkmanager@ovmajoppeveld.nl

Dit project is onderdeel van het Europese Interregprogramma ECCO – Creating new local Energy Community Co-Operatives.